De hemel tijdens de totaliteit

Vermits de totaliteit van de verduistering in onze streken rond de middag plaats zal hebben, zal de zon bijna op zijn hoogste punt aan de hemel staan (op ongeveer 53 graden), en niet ver van het zuiden, in het zuid-zuid-oosten om precies te zijn. Rond de verduisterde zon zullen verschillende planeten en enkele heldere sterren verschijnen. Nochtans zal de hemel niet donker genoeg zijn om alle sterren te tonen die tijdens een gewone nacht zichtbaar zijn. Daardoor zal het moeilijk zijn om de vertrouwde vormen van de sterrenbeelden te herkennen.

Om zijn weg te vinden, is het eenvoudigste om van de zon zelf te vertrekken, en gebruik te maken van de hoekafstanden tussen de zon en de verschillende objecten. Om een idee te hebben van deze afstanden is het handig gebruik te maken van de hand met gestrekte arm. Zo kan men bijvoorbeeld gemakkelijk vaststellen dat de maan een diameter heeft van slechts een halve graad, daar een pink op armlengte afstand (meer dan een graad !) ruimschoots volstaat om de maan te bedekken (als men die proef doet tijdens de partiŽle fase, moet men zijn ogen beschermen met een aangepast filter !).Druk om te vergroten

Tijdens de totaliteit, veronderstellend dat men recht naar de zonnecorona kijkt (maar wie zou tijdens de totaliteit de andere kant uitkijken ?), kan men Venus links (ten oosten) en iets lager dan de zon zien schitteren, op een afstand van ongeveer 15 graden, wat iets minder is dan een kleine span (zie verder). Daarboven, ongeveer op dezelfde hoogte als de zon, bevindt zich Regulus (in het sterrenbeeld Leeuw), veel zwakker dan Venus. Aan de andere kant van de zon (ten westen), en iets verder, staat Mercurius. Zijn hoekafstand tot de zon zal 18 graden bedragen, wat ongeveer overeenkomt met een kleine span (zie verder).

Enkele andere planeten (Jupiter en Saturnus) en sterren zullen op dat ogenblik eveneens boven de horizon staan. De helderste staan op de kaart aangegeven. Jupiter en Saturnus zullen vrij laag boven de westelijke horizon staan.

Ter herinnering: op armlengte afstand zijn de hoekafstanden ongeveer als volgt (dit varieert natuurlijk van persoon tot persoon !) :

samenstelling van de hand aantal graden
1 vinger 1.5 °
2 vingers 3 °
3 vingers 4.5 °
4 vingers 6 °
vuist 9 °
kleine span
(de afstand tussen de gestrekte duim en wijsvinger)
18 °
grote span
(de afstand tussen de gestrekte duim en pink)
22 °Eclipse
Homepage

KSB-ORB
Homepage
Last updated on 15/02/2000 by CM