Frekwentie van zonsverduisteringen

Hoewel elk jaar ergens op aarde wel een zonsverduistering voorkomt, zijn totale zonsverduisteringen op een bepaalde plaats zeldzaam. Op het grondgebied van het huidige België was er op 17 april 1912 een extreem randgeval van een totale zonsverduistering. In dat jaar zou de totaliteitsduur 0,25 seconde geweest zijn net bij de Franse grens in het Henegouwse Rance. Dit is niet bevestigd door waarnemingen. Verder in België (richting Namen-Tongeren) was de verduistering van 1912 een korte tijd (0,7s) ringvormig, d.w.z. dat er omheen de maan nog een ringetje zonlicht zichtbaar was en er dus geen totale verduistering plaatsvond. In de rest van BelgiŽ was de verduistering gedeeltelijk (99% in Ukkel).

Voor vroegere totale zonsverduisteringen op Belgisch grondgebied moet men minstens teruggaan tot 1433. De fouten op de berekeningen voor die tijd (en vroeger) zijn echter te groot om het totaliteitsgebied nauwkeurig af te bakenen, zodat het niet zeker is of er toen tussen de grenzen van het huidige België wel degelijk een totale zonsverduistering te zien was. Ook de studie van geschreven bronnen laat niet toe ondubbelzinnige besluiten te trekken. Andere jaren met mogelijke totale verduisteringen op Belgisch grondgebied in de voorbije duizend jaar zijn 1406, 1140 en 1133. Na 1999 is de volgende totale verduistering in België in 2090. Deze verduistering gebeurt slechts op het moment van zonsondergang, zodat een volgende, goed waarneembare totale zonsverduistering over nagenoeg heel het Belgische grondgebied nog tot 25 mei 2142 op zich zal laten wachten.Eclipse
Homepage

KSB-ORB
Homepage
Last updated on 15/02/2000 by CM