Zonsverduistering van 11 augustus 1999

Inleiding

Polarimetrie van de corona

Waarneemproject voor de effecten die de totale zonsverduistering op 11 augustus 1999 heeft op de atmosferische druk en de zwaartekracht

Waarnenimg van de kolomdichtheid van de elektronen in de ionosfeer met het GPS tijdens de totale zonsverduistering op 11 augustus 1999

De totale zonsverduistering in het Centrum voor Geofysica in Dourbes

Bijdrage van het Departement Aërologie van het Koninklijk Meteorologisch Instituut bij de waarneming bij de zonsverduistering van 11 augustus 1999

Meteorologische waarnemingen tijdens de zonsverduistering van 11 augustus 1999

Waarneming van de zonsverduistering van 11 augustus 1999Eclipse
Homepage

KSB-ORB
Homepage
Last updated on 15/02/2000 by CM