Tijdens een zonsverduistering bevindt, de maan zich tussen de zon en de aarde. Vanaf bepaalde plaatsen op aarde is de zonneschijf dan afgeschernd (volledig of gedeeltelijk) door de maan.

Deze rubriek zal u uitleggen hoe zulk een prachtig schouwspel plaats kan vinden.

Hoe gebeurt het ?

Mechanisme van zonsverduisteringen
Frekwentie van zonsverduisteringen
Verloop van volledige zonsverduisteringen
De corona van de zon

De zonsverduistering van 11 augustus

Waar en wanneer heeft het plaats gehad ?
De "be-ster-de" hemel tijdens de zonsverduistering

De volgende volledige zonsverduisteringen

Tabel van de volgende totale zonsverduisteringenEclipse
Homepage

KSB-ORB
Homepage
Last updated on 15/02/2000 by CM