Met een telescoop/verrekijker of een videocamera/fototoestel

Als u een verrekijker of een telescoop of een fototoestel of een video-camcorder wil gebruiken, dan hebt u andere, speciale filters nodig. Een eclipsbril is dan niet voldoende ! Gebruik nooit een filter dat u aan uw instrument moet bevestigen op de plaats waar u kijkt. Een goed filter hoort thuis aan de lichtingang van het instrument (het objectief). Informeer u grondig hierover bij experten of in publicaties over de zonsverduistering.

Tijdens de totaliteit, wanneer u niets meer ziet door het filter of de eclipsbril, kan de bescherming weg, zoniet dan mist u een groot deel van het spektakel. Maar denk eraan om onmiddellijk na de totaliteit opnieuw de eclipsbril en/of de filters te gebruiken !

Let op : het zonlicht wordt nog versterkt door het gebruik van een optisch instrument. Het eenvoudigste en veiligste middel (zeker in groepsverband) is de projectie van het zonnebeeld op een scherm. Hou een oogje in het zeil voor de "verstrooide" mensen in de groep, een blik door het oculair is snel geworpen en de schade aan het netvlies is onherstelbaar !Eclipse
Homepage

KSB-ORB
Homepage
Last updated on 15/02/2000 by CM