De totale zonsverduistering in het Centrum voor Geofysica in Dourbes

Jean-Claude Jodogne
Koninklijk Meteorologisch Instituut
Ringlaan 3
1180 Brussel

Het Departement Geofysica van het Koninklijk Meteorologisch Instituut organiseert een speciale meetcampagne in het Centrum voor Geofysica, waarbij de afdelingen Geomagnetische waarnemingen en instrumenten, en Ionosferische profielen betrokken zijn. Het Centrum bevindt zich vlak bij de totaliteitszone (Breedte : 50° 06 N ; Lengte : 4° 36 O), wat een uitzonderlijke situatie is.

Metingen van de magnetische inductie van het aardse veld, een vectoriële grootheid, vereisen dus drie getallen. Bijvoorbeeld het meten van declinatie D, inclinatie I en van grootte F van de vector. De absolute referentie-apparaten in België zullen hiervoor gebruikt worden:

  • De digitale variometer ELSEC 8200 registreert constant gegevens D, I en F met een snelheid van twee metingen per minuut.
  • De digitale variometer ASMO registreert constant de gemiddelden per minuut van gegevens D, I en F.

Als referentie-ionosonde dient een Digisonde 256 die per stappen van 0,05 MHz de reeks HF radiofrequenties lineair bestrijkt. Het frequentiebereik is instelbaar van 1 MHz tot en met 30 MHz. Naast de gebruikelijke waarnemingen van één peiling per uur zullen, tijdens de belangrijke periode van de zonsverduistering, metingen verricht worden met een frequentie van één peiling per minuut, alsook onmiddellijk ervoor en erna en tijdens de voorafgaande en daaropvolgende dagen. De berekening van de kolomdichtheid van de elektronen (TEC) zal hieruit bepaald worden, en vergeleken worden met gelijkaardige metingen ter plaatse uitgevoerd met het globale positioneringssysteem (GPS).
In Zwitserland zal een ontvanger met zeer lage frequentie geplaatst worden om de emissies op te vangen van de golven weerkaatst door de ionosfeer boven Dourbes.
Een samenwerking met radioamateurs wordt gepland om gelijkaardige waarnemingen uit te voeren.
Gelijktijdig worden metingen van de kosmische straling op de grond voorzien, met behulp van de supermonitor voor neutronen.

De waarnemingsfrequentie waarmee de meteorologische grootheden (p, T, h) geregistreerd worden met het AWS (automatic weather station) te Dourbes, zal voor deze gelegenheid op adequate wijze aangepast worden.Eclipse
Homepage

KSB-ORB
Homepage
Last updated on 15/02/2000 by CM