Bijdrage van het Departement Aërologie van het Koninklijk Meteorologisch Instituut bij de waarneming bij de zonsverduistering van 11 augustus 1999.

Alexandre Joukoff
Koninklijk Meteorologisch Instituut
Ringlaan 3
1180 Brussel

De zonnestraling die het aardoppervlak bereikt is de eerste parameter die beïnvloed wordt tijdens een zonsverduistering. Zonnestralen beinvloeden direct de temperatuur, en de temperatuursgradiënten die zich voordoen tijdens een zonsverduistering kunnen schommelingen teweegbrengen in het windveld aan het oppervlak. Daarom is het interessant de schommelingen van de verschillende componenten van de zonnestraling en van tevens de straling van de aarde waar te nemen om daaruit te kunnen afleiden wat de stralingsbalans aan het oppervlak is en welke correlaties er zijn met de andere meteorologische parameters.

Bij het Departement Aërologie van het KMI staat er geen enkele speciale missie op stapel om radiometrische waarnemingen te doen in het verduisteringsgebied, Marc Vandiepenbeeck neemt echter wel een pyranometer mee om metingen te verrichten van de globale zonnestraling (directe zonnestraling + diffuse zonnestraling) op een plaats binnen de totaliteitszone. Het gewone metingsprogramma zal intensiever worden uitgevoerd (hogere tijdresolutie) om de variatiekrommen vast te stellen voor de verschillende componenten van zonnestraling, atmosferische en aardse straling tijdens de zonsverduistering. Op die manier gaan wij in Ukkel de directe, diffuse en globale componenten van de zonnestraling meten, de componenten van de stralingsbalans (korte en lange golflengtes), hoe de zonnestralen over het spectrum verdeeld zijn tussen 300 en 1000 nanometer, de UV-stralen tussen 295 en 385 nanometer (UVA + UVB) en de lichtintensiteit (het zichtbare gedeelte van het spectrum) van de zonnestraling. In de stations die zijn uitgerust met een automatisch opname- en registratiesysteem (Raversijde, Melle, Saint-Hubert en Dourbes), gaan we de globale zonnestraling meten, de directe zonnestraling en de gegevens voor de stralingsbalans. Metingen van andere meteorologische parameters zullen beschikbaar zijn in Ukkel, Melle en Dourbes om correlaties vast te stellen, o.a. met de temperatuur.

Daarnaast kunnen ook waarnemingen vanuit de ruimte kostbare informatie verschaffen. Op deze manier zullen we de verschillende bijdragen tot de stralingsbalans kunnen berekenen, langs de totaliteitszone evenals in de bijschaduw via beelden van METEOSAT. Het KMI heeft de berekeningsmethode ontwikkeld die momenteel wordt toegepast voor de METEOSAT-beelden, ter voorbereiding van interpretatie van de metingen van de gegevens over de stralingsbalans met het GERB-instrument (Geostationary Earth Radiation Budget) dat zich aan boord zal bevinden van de tweede generatie METEOSAT-satellieten (MSG), waarvan de eerste eind 2000 gelanceerd zal worden.Eclipse
Homepage

KSB-ORB
Homepage
Last updated on 15/02/2000 by CM