Meteorologische waarnemingen tijdens de zonsverduistering van 11 augustus 1999

Marc Vandiepenbeeck
Koninklijk Meteorologisch Instituut
Ringlaan 3
1180 Brussel

Tijdens de zonsverduisteringen van 11 juli 1991 in San José del Cabo (Mexico), van 3 november 1994 in Putre (Chili) en van 26 februari 1998 op Curaçao (Nederlandse Antillen) werden er metingen verricht van verschillende meteorologische parameters. Tijdens de eerste twee hierboven genoemde zonsverduisteringen verrichtte men metingen van de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de zonnestraling en de atmosferische luchtdruk. Tijdens de op Curaçao waargenomen zonsverduistering werden dezelfde parameters gemeten en bovendien de windrichting en de windsnelheid.

Tijdens de zonsverduistering van dit jaar is men van plan dezelfde metingen van deze parameters te doen, namelijk de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de zonnestraling en de atmosferische luchtdruk met dezelfde instrumenten die gebruikt werden tijdens de zonsverduisteringen van 11 juli 1991 en 3 november 1994. Er zal ook een nieuw station gebruikt worden dat de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de luchtdruk, de snelheid en de richting van de wind meet. Waar dit station geplaatst zal worden staat nog niet precies vast, maar de metingen zullen verricht worden in de buurt van Epernay.

De metingen starten in de ochtend van 10 augustus 1999 en worden beëindigd in de namiddag van 12 augustus. In het eerste opnamesysteem worden twee meetperiodes geprogrammeerd met verschillende tijdsstappen. Via het tweede systeem kan men vergelijkingen maken met de temperatuur, de relatieve vochtigheid en de luchtdruk gemeten met het eerste systeem en tevens metingen doen van de wind. Op Curaçao werd namelijk een sterke invloed vastgesteld van de zonsverduistering op de windrichting. Zo zal men kunnen bevestigen of ontkennen dat de zonsverduistering belangrijk is voor de windrichting. Dat er sprake was van een dergelijk effect werd reeds vermoed door de heer E.A. Bernard tijdens de zonsverduistering waargenomen in Mexico.

Referenties :

Bernard E.A., Vandiepenbeeck M. en Verhas P., " Météorologie de l'éclipse totale du Soleil du 11 juillet à San José del Cabo (Mexique) " Ciel et Terre, vol 108, pp 3-10, 1992.
Vandiepenbeeck M., " Eclipse totale du 3 novembre 1994 à Putre (Chili) observations météorologiques ", Ciel et Terre, vol 112, pp 71-76, 1996
Vandiepenbeeck M. en Verhas P., " Observations météorologiques lors de l'éclipse du 26 février 1998 à Curaçao ", Ciel et Terre, vol 115 (verschijnt binnenkort).Eclipse
Homepage

KSB-ORB
Homepage
Last updated on 15/02/2000 by CM